Objednejte nad 400 Kč a dopravu máte zdarma!

Reklamace zboží

Jak výrobek reklamovat

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte, stáhněte formulář a vyplněný nám ho zašlete na email info@mabilo.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti, pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás. Posoudíme reklamaci a domluvíme s vámi další postup.

Formulář pro reklamaci zboží (pdf)

Reklamační řád

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte e-mailem. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou, v takovém případě zaslané reklamované zboží nemůžeme převzít. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky.

 

Adresa pro zaslání zboží je: 

Mabilo s.r.o.,

Poděbradova 28,

612 00 Brno

Případne na pobočku Zásilkovny KP Point

 

Zakoupení věci jste povinni při uplatnění reklamace prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Nemůžete jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s vámi dohodli snížení ceny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí. Záruka také neplatí pro vady, o kterých jste při nákupu věděl, jakož i pro ty, které jste si po převzetí na věci sám způsobil. Dále neodpovídáme za vady, které jste si na věci způsobil nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, nedodržením návodu nebo péče o výrobek, popř. zásad speciálních, se kterými jste byl při koupi výrobku seznámen.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.