Objednejte nad 400 Kč a dopravu máte zdarma!

Vrácení zboží

Jak výrobek vrátit

Pokud se rozhodnete vrátit náš výrobek, který nebyl zhotoven na zakázku nebo upravován na přání zákazníka, máte právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, v opačném případě můžeme zásilku odmítnout. O vrácení nás, prosím, nejprve informujte, stáhněte formulář a vyplněný nám ho zašlete na e-mail info@mabilo.cz, abychom o tom věděli a urychlili tak vyřízení vaší žádosti.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (pdf)

Vrácené zboží zkontrolujeme a vrátíme vám peníze (v případě vrácení opotřebeného nebo poničeného zboží nemáme povinnost vám vrátit 100% kupní ceny).

 

Adresa pro zaslání zboží je: 

Mabilo s.r.o.,

Poděbradova 28,

612 00 Brno

Případne na pobočku Zásilkovny KP Point

 

Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Posílejte zásilku pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky. Nelze vrátit zboží upravované nebo dělané na přání zákazníka. Při vrácení zboží hradíte náklady spojené s vrácením zboží.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte na e-mail. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kuní smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu, pouze v případě, pokud nebylo zboží dělané na zakázku a upravované na přání zákazníka, pokud zašlete zpět zboží, na které nelze uplatnit právo pro odstoupení od kupní smlouvy, můžeme zásilku odmítnout. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, převezmete zboží. U zboží dodané po částech se lhůta počítá od převzetí poslední dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Mabilo s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 19760680, formou jednostranného právního jednání - spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný ke stažení výše a zaslat ho na e-mail nebo přidat ho do zásilky s vráceným zbožím, případně přiložit ke zboží vlastní formulář. Zásilky nelze zpět poslat s dobírkou. Spotřebitel bere na vědomí, že zásilku zašle pouze se sledovacím číslem, aby byla k dispozici data o podání zásilky.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použitý pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jiný. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.